Základní škola
a Mateřská škola Všeruby

I my se řídíme heslem „škola základ života“ a plně si uvědomujeme, že základní vzdělání je tím, co směřuje další kroky vašich dětí.
Svou práci vnímáme jako poslání.  Nejen proto se vašim dětem věnujeme už od mateřské školy. 

Aktuality a probíhající projekty

V rámci roku se toho v naší škole i školce děje hodně a naší snahou je vás vždy včas informovat o připravovaných aktivitách, událostech (prázdniny, ředitelská volna,..), o tom co se nám podařilo, kde jsme se prezentovali nebo jaké projekty jsme pro zkvalitnění výuky a prostor získali. Klikněte a čtěte, máme se o co podělit.

Volné pracovní pozice
ZÁPIS DO MŠ VŠERUBY 2024/2025 - VÝSLEDKY

Základní škola

Prozkoumejte vše o naší výuce, o zázemí pro ni, jak u nás děti tráví čas v družině a to nejdůležitější, jak k nám vaše dítě zapsat.

Mateřská škola

Ještě před školou musí každé dítě do školky, a jak to funguje v té naší, vám rádi představíme. Bez zápisu to ale nepůjde. Jak na to? Čtěte níž.

Co zde najdete?

ZŠ a MŠ Všeruby

MŠ i ZŠ Všeruby jsou tzv. spádové, a to přibližně pro 25 okolních obcí. Školka má dvě třídy, základní škola je rozdělena na dva stupně. Díky získaným financím z projektů máme pro předškoláky i školáky mnoho moderních výukových pomůcek a upravených prostor. Snažíme se tak děti rozvíjet nejen v rámci výuky,  ale i při mimoškolních aktivitách.

Naše škola má bohatou historii, v roce 1938 byla přemístěna do dolní Bělé a budova byla obsazena čtyřtřídní německou školou. Po skončení války byla obsazena americkou armádou. Výuka v plném rozsahu se za zdi budovy vrátila 23. 9. 1945.  Od té doby byla škola postupně upravována a prostory rozšiřovány tak, aby výuka byla vždy maximálně přínosná a obohacující.

Jazykové
dovednosti

Kreativní
činnosti

Sportovní
aktivity

Budování vztahu k okolí

Poznávací
zájezdy

Práce s technologiemi

Připravujeme děti na budoucí studium

Asi málokdo z nás měl už na základní škole jasnou představu o tom, čím chceme být.
Naše škola se zaměřuje na všestranný rozvoj a výuku svých žáků, aby pro ně byla volba budoucího povolání jednodušší.

K  úspěchům našich studentů patří například 3. místo v celostátní soutěži v programování, 2. místo v okresní soutěži minifotbalu nebo úspěšní řešitelé dějepisné olympiády.

Klikněte pro podrobné informace o vzdělávacím plánu ZŠ.

O základní škole

ZŠ Všeruby má maximální kapacitu 350 žáků. V současné době má každý ročník jednu třídu a součástí školy je i družina s kapacitou 75 dětí. Pro děti jsou organizovány zájmové kroužky – sportovní, vědecké a umělecké. Neméně důležitou výbavou školy je i vlastní jídelna a pro čtivé studenty máme  žákovskou knihovnu (s cca 3000 knih) – otevřena každou středu od 12:00 (dle zájmu).

Pokud chceme, aby naši absolventi byli úspěšní, a to věřte, že chceme, musíme jim zajistit kvalitní vybavení, které rozšíří teoretickou část výuky – proto disponujeme plně vybavenou ICT učebnou a z finančních grantů pořizujeme nové učební pomůcky.

Je našim cílem, aby žáci získávali přehled o světě i mimo školní budovu, a proto pořádáme tématické výlety a zájezdy – byli jsme například v Praze, v Terezíně, navštívili jsme Enviromentální centrum v Krsech a podívali jsme se i do Londýna. Každoročně pořádáme cyklokurzy, lyžařské výcviky a mnoho dalšího.

Adresa

Všeruby 145
330 16

Zobrazit na mapě

Telefon

Volejte na telefon
377 915 001
377 927 083

Zavolat

Školní družina

Klikněte pro informace o školní družině

Více o družině

Podrobnosti k zápisu

Den otevřených dveří - 20. března 2024
14°° - 17°°
Veškeré potřebné informace a formuláře

Zápis do ZŠ

Dne 4. 4. 2024 proběhne zápis žáků do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024/2025

Zápis do základní školy

Zápis do naší školy se koná každý rok v průběhu měsíce dubna. A co je potřeba si na zápis přinést? Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Jak zápis probíhá? Nejdříve musí zákonný zástupce odevzdat vyplněnou žádost o přijetí
Komplexní informace naleznete po kliknutí na „Podrobnosti k zápisu

Školní družina

Naše školní družina má 3 oddělení. V rámci ŠD je pro děti připraven program jak venku (poznávání přírody, sběr přírodnin), tak v prostorách družiny (rukodělné, estetické i výtvarné aktivity). S dětmi hodně sportujeme a také jim pomáháme s přípravou na výuku na další den. Pořádáme drakiádu nebo pečujeme o květiny a zahradu, která je součástí areálu školy. Zkrátka bavíme se a hrajeme si. Vždy se snažíme rozvíjet obzory dětí.

Ranní družina

Po–Pá
6:00–7:30


Kontakt

Telefon
377 927 084

Zavolat

Odpol. družina

Po–Pá
10:55–16:00


Fotogalerie

Obrázky z exkurzí, zájezdů a dalších poznávacích aktivit, které rozšiřují běžnou výuku. 

Více fotografíí ze školních akcí naleznete v galeriích Základní školy nebo Mateřské školy.

O mateřské škole

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání zpravidla pro děti od 3 do 6 let.
Jsme školkou se třemi třídami umístěnými ve dvou budovách školy. Součástí školky jsou také školní zahrady poskytující dětem prostor pro hry a pohybové aktivity.
Naším hlavním cílem je děti rozvíjet v pohybu, kreativitě a posouvat jejich schopnosti, učit je pravidlům a postupně je připravovat na nástup do školy. Děti nám do MŠ přivádějte do 8:30 hod. Kapacita naší školky je 69 dětí a měsíční školné činí 400 Kč. 

Podrobné informace o docházce do školky, a co konkrétně budou děti ve školce potřebovat, se dočtete pod tímto odkazem.

Školní řád

Hlavní
budova

Všeruby 145
6:15 – 16:00 hod

Zobrazit na mapě

Telefonický
Kontakt

Hlavní budova
1. tř. - 377 927 142
2. tř. - 377 915 160
Zavolat

odlouč. pracoviště -
377 225 589
Zavolat

Odloučené pracoviště

Všeruby 1
6:15 – 16:00 hod

Zobrazit na mapě

Výsledky zápisu


Ke stažení

Zápis

Zápis do mateřské školy proběhne
2. 5. 2024.

Zápis do mateřské školy

Podstatnou podmínkou pro přijetí do naší školky je věk dítěte, spádová oblast a schopnost základní samostatnosti. Je pro nás zvlášť důležité nepřekračovat kapacitu, chceme dětem poskytnout co největší osobní přístup od našich pedagogů.

Zápis do Mateřské školy je stanoven na měsíc květen, konkrétní termín a místo zápisu stanoví vedení školy, sledujte proto naše webové stránky, plakáty a poslouchejte místní rozhlas.

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Všeruby
Všeruby 145
330 16

datová schránka: e2nmi5k

identifikátor: 650 033 469
IČO: 75006511
DIČ: CZ75006511

Tel.: ředitel školy – 377 915 001

zástupce ředitele – 377 927 083
E-mail: zsvs@seznam.cz
Malá škola – tel.: 377 915 189

Správce hřiště – tel.: 731 670 536

Tel.: 377 915 160, 377 927142
Tel. (odloučené pracoviště): 377 225 589
E-mail: msvs1@seznam.cz

Školní družina

Tel.: 377 927 084
Po–Pá
Ranní družina: 6:00–7:30
Odpolední družina: 10:55–16:00

Školní jídelna

Tel.: 377 915 485, SMS 601 327 152

E-mail: sjvs@seznam.cz

Po–Pá: 11:00–13:00
Bankovní účet: 4855980217/0100
Více o školní jídelně

GDPR

Pověřenec v oblasti GDPR pro ZŠ a MŠ Všeruby:
MAS Radbuza, z.s.
Mgr. et Mgr. MIROSLAV ŠUMA
nám. ČSA 24
333 01 S T O D
IČO: 22897461
Tel.: 720 021 963, 725 830 833
e-mail: gdpr@mas-radbuza.cz