ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 2024/2025

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás pozval s Vaším dítětem k zápisu do prvního ročníku naší školy pro školní rok 2024/2025, který se koná ve čtvrtek 4. dubna od 13,00 do 17,00 hodin. Pokud by Vám tento termín z vážných důvodů nevyhovoval, je samozřejmě možné se dohodnout na náhradním termínu. Když budete mít zájem, rádi Vás ve škole přivítáme ve středu 20. března na Dni otevřených dveří, školu Vám ukážeme a poskytneme potřebné informace.  Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy.  Proto Vám chceme poskytnout některé základní informace o škole.

Materiály potřebné k zápisu: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.

                                                                       ředitel školy: Mgr. Václav Růžička

1. Několik informací o škole

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vlastního vzdělávacího programu.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a uživatelský přehled druhého cizího jazyka. Ve škole je učebna informatiky, kde se žáci seznamují s výpočetní technikou a jejím využitím, a učebny přírodních a společenských věd. Průběžně modernizujeme a rozšiřujeme audiovizuální a další techniku a učební pomůcky.  Důraz klademe na mimoškolní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: zájmové kroužky, lyžařské a letní cykloturistické kurzy, bruslení na zimním stadionu, základní výuku plavání a další. 

Školu navštěvuje 222 žáků, kteří chodí do 11 tříd.   

Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 85 žáků (1. až 6. třídy).

Škola vyučuje anglický a německý jazyk. Výuka anglického jazyka probíhá v první a druhé třídě formou zájmového kroužku.   

Ve škole pracuje 18 učitelů (včetně ředitele školy a zástupce), 8 asistentek pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny a 9 technickohospodářských pracovníků.

2. Výuka v 1. třídě

Učební plán 1. třídy:

Český jazyk                            9 hodin

Matematika                            5 hodin

Prvouka                                  2 hodiny

Hudební výchova                   1 hodina

Výtvarná výchova                  1 hodina

Pracovní činnosti                    1 hodina

Tělesná výchova                     2 hodiny

V první třídě lze vyučovat jednotlivé předměty v blocích, v menších časových celcích než jednu vyučovací hodinu, a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, ale při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Vyučování v 1. třídě začíná v 7,30 a končí zpravidla v 11,00 hodin, jednou týdně v 11,50.

3. Školní družina

Ve škole funguje školní družina.  Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci 1. stupně.

Provozní doba školní družiny je od 6,00 do 16,00 hodin.

Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2024/2025 u vychovatelky školní družiny.

4. Školní jídelna

Škola má moderně vybavenou školní jídelnu, ve které se mohou stravovat žáci i zaměstnanci školy.

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na naše webové stránky školy www.zsmsvseruby.cz

Informace:

Ředitel školy: Mgr. Václav Růžička – tel. 377 915 001, e-mail – ruzicka.zsvs@seznam.cz

Výchovný poradce: Mgr. Michaela Steidl Gregorová – tel. 792 307 976, e-mail – gregorova.zsvs@seznam.cz

Dokumenty a tiskopisy potřebné k zápisu:

Informace k zápisu

Žádost o přijetí do ZŠ: PDF interaktivní

Zápisní list

Žádost o odklad školní docházky do ZŠ: PDF interaktivní

Potvrzení od doktora – odklad

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Všeruby
Všeruby 145
330 16

identifikátor: 650 033 469
IČO: 75006511
DIČ: CZ75006511

Tel.: 377 927 083
E-mail: zsvs@seznam.cz
Malá škola – tel.: 377 915 189

Tel.: 377 915 160
Tel. (odloučené pracoviště): 377 225 589
E-mail: msvs1@seznam.cz

Školní družina

Tel.: 377 927 084
Po–Pá
Ranní družina: 6:00–7:30
Odpolední družina: 10:55–16:00

Školní jídelna

Tel.: 377 915 485
E-mail: sjvs@seznam.cz
Po–Pá: 11:00–13:00
Bankovní účet: 4855980217/0100
Více o školní jídelně