Výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 se vrátí žáci 1. stupně do lavic škol a to rotačním způsobem (týden prezenční výuka ve škole, týden distanční výuka) – v naší škole nastoupí 12. 4. třídy 1.A, 1. B a 3.


V týdnu od pondělí 19. dubna se budou ve škole učit 2., 4. a 5. třída.

Žáci jsou povinni nosit chirurgickou roušku.

Žáci nastupující na prezenční výuku musí podstoupit v pondělí a ve čtvrtek neinvazivní antigenní test. Výjimku mají žáci, kteří už byli pozitivně testováni na COVID- 19, a zároveň od prvního RT- PCR neuplynulo více než 90 dnů. Tito žáci se testovat nebudou. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokázat písemným potvrzením lékaře nebo zasláním screenshotu SMS o pozitivním testu na zsvs@seznam.cz.

V případě, že žák bude mít v pondělí ve škole pozitivní antigenní test, tak mu škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku, žák bude umístěn do izolační místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který se pro něj dostaví do školy. Zákonný zástupce je pak povinen kontaktovat ošetřujícího lékaře svého dítěte, který mu vystaví žádanku na konfirmační PCR test. Pokud bude tento test negativní, dítě se může navrátit do výuky.  Ostatní žáci budou pokračovat v klasické výuce, protože při testování byla dodržena veškerá nezbytná a předepsaná opatření. Pokud bude některý z žáků pozitivně testován ve čtvrtek, pak budou kontaktováni zákonní zástupci všech žáků, kteří s ním byli v kontaktu. Zákonní zástupci si tyto žáky neprodleně vyzvednou ve škole. Čeká se pak na výsledky konfirmačního PCR testu žáka. V případě pozitivního konfirmačního PCR testu je škola povinna předat informace o kontaktech tohoto nakaženého příslušné KHS, která jim nařídí karanténu. V případě negativního konfirmačního PCR testu se celá třída navrací k normální výuce.

Pokud se vaše dítě školního antigenního testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude tuto absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Poskytne mu ale přiměřenou míru podpory, např. zasílání pracovních listů či využití individuálních konzultací.

Ranní družina bude fungovat od 650. Školní jídelna bude rovněž v provozu, žáci ale nebudou přihlášeni automaticky. Prosíme Vás tedy o to, abyste své děti přihlásili ke stravování na e- mail sjvs@seznam.cz, pokud jste tak již neučinili. Odpolední družina bude fungovat v homogenních skupinách do 1600.

Situace je složitá pro nás všechny, škola je povinna dodržovat veškerá vydaná nařízení, žádáme Vás tedy o spolupráci a předem za ni děkujeme!

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Všeruby
Všeruby 145
330 16

identifikátor: 650 033 469
IČO: 75006511
DIČ: CZ75006511

Tel.: 377 927 083
E-mail: zsvs@seznam.cz
Malá škola – tel.: 377 915 189

Tel.: 377 915 160
Tel. (odloučené pracoviště): 377 225 589
E-mail: msvs1@seznam.cz

Školní družina

Tel.: 377 927 084
Po–Pá
Ranní družina: 6:00–7:30
Odpolední družina: 10:55–16:00

Školní jídelna

Tel.: 377 915 485
E-mail: sjvs@seznam.cz
Po–Pá: 11:00–13:00
Bankovní účet: 4855980217/0100
Více o školní jídelně